Om huset

BEDRIFTENS HISTORIE
Inderøy Kulturhus ble tatt i bruk våren 1990, og var det første store kulturhuset på Innherred. Bakgrunnen for bygningsmassen var behovet for kroppsøvingslokaler for grunnskolen i Inderøy og lokaler for Inderøy videregående skole. Som et felles løft for hele kommunen ble det bygget en idrettshall og konsertsal med servicearealer midt imellom. Disse arealene inneholder undervisningsrom og garderober. Senere er det bygget arealer for Folkebiblioteket som også brukes som skolebibliotek.

PRODUKTER OG TJENESTER
I Inderøy Kulturhus drives i dag undervisning av Inderøy ungdomsskole og Sakshaug Skole. Kulturskolen er leietaker, Musikk i Nord-Trøndelag er leietaker, det samme er Inderøy videregående skole. I tillegg brukes arealene til øving og trening av lag og organisasjoner i kommunen. I lokalene er det også en kafé som drives av Inderøy Kulturhus. Kaféen driver også med noe catering.

Inderøy Kulturhus AS er et driftsselskap organisert som kommunalt aksjeselskap. Det økonomiske grunnlaget er regulert gjennom avtaler med kommunen og fylkeskommunen. I tillegg får foretaket et mindre beløp i året for å drive med kulturformidling i ordets "brede" forstand.

Inderøy Kulturhus selger også tekniske tjenester til fylkeskommunen. Dette gjelder de lokalene som fylkeskommunen eier på Venna. Inderøy kulturhus har ansvar for teknisk drift og renhold i disse arealene.

MARKED / KUNDER
Avtaler med kommune og fylkeskommune samt salg av ulike tjenester.

_
_
_